discipline puške na ei

Snježana Pejčić, ZP i MK puška,
Maša Berić. zračna puška,
Tanja Perec, MK puška,
Petar Gorša, ZP i MK puška,
Bojan Đurković, MK puška,
Ivica Štritof, MK puška,
Seno Čusto, trener.

discipline pištolja na ei

Marija Marović, zračni pištolj,
Vlatka Pervan, ZP i MK pištolj,
Željko Posavec, ZP i MK pištolj,
Saša Špirelja, MK pištolj.
Zlatko Loborec, trener,
Siniša Vitez, trener.

discipline letećih meta na ei

Anton Glasnović, *trap*
Josip Glasnović, *trap*
Franc Glasnović, trener

 
 

video spotOVI

 

Tanja Perec, kratak video.

pokreni

Marija Marović, kratak video.

pokreni

Josip Glasnović, kratak video.

pokreni

Vlatka Pervan, kratak video.

pokreni